Vidzemes plānošanas reģions jau trīspadsmito gadu gatavojas realizēt “Valsts kultūrkapitāla fonds” un “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos. Ir izveidota anketa, kurā var nobalsot par svarīgākajiem kultūras virzieniem reģionā, kurus būtu nepieciešams finansēt 2020.gadā.  Sabiedrības balsojumā paustais viedoklis tiks ņemts vērā, izvirzot Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātes, kā arī organizējot citas kultūras jomas aktivitātes Vidzemē.

Iedzīvotāji aicināti paust savu viedokli, savu balsi nododot elektroniski (balsošanas saite: https://bit.ly/2sgCve3vai aizpildot anketas drukāto versiju, apmeklējot Varakļānu tautas bibliotēku, Murmastienes bibliotēku vai Stirnienes bibliotēku.

Balsošana atvērta līdz 2020. gada 13.janvārim.