Ārsta palīga (medicīnas māsas) vakance

Varakļānu novada pansionātā “Varavīksne”

Prasības pretendentam:

 • Augstākā (vidējā) profesionālā izglītība attiecīgajā jomā;
 • Ārstniecības personu reģistrs;
 • Sertifikāts specialitātē;
 • Precizitāte un atbildība;
 • Labas komunikatīvās, patstāvīga darba un komandas darba prasmes;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vidē), elektroniskā sarakste, internets un darbs ar biroja tehniku;
 • Valsts valodas zināšanas.

Lasīt tālāk: Ārsta palīga (medicīnas māsas) vakance

Sociālā darbinieka vakance

Varakļānu novada pansionātā “Varavīksne”

Prasības pretendentiem:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Prasme pielietot normatīvos dokumentus;
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • Prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
 • Vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide);
 • Valsts valodas zināšanas.

Lasīt tālāk: Sociālā darbinieka vakance

Apstiprināta Reorganizācijas plāna konstatējošā daļa

Varakļānu novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr.761 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas””, Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” un Rēzeknes novada, Varakļānu novada un Viļānu novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2021. gada 6. janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) “Par reorganizācijas plāna konstatējošās daļas izstrādi”, 2021. gada 25. februārī tika pieņemts Varakļānu novada domes lēmums par Reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu.

25.02.21.domes sedes lemums

Reorganizācijas plana pielikumi

Putnu gripa

PutnuGripa A4 buklets

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biznesa ideju konkursam

Varakļānu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu pakalpojumu vai produktu ražošanai un pieteikties konkursam “Radies Varakļānos 2021”.

Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai ir 8000.00 EUR.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – 21.04.2021.

paz3 02.03

Pieteikums

Nolikums_Radies_Varaklanos

Ligums

Par konkursu pašvaldības finansējuma piešķiršanai lauku tūrisma atbalstam

Varakļānu novada pašvaldība aicina radošus un uzņēmīgus cilvēkus piedalīties konkursā finansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai.

Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:

 1. Radīt tūrisma apskates vietas novadā (finansējuma apjoms līdz 2000,00 EUR);
 2. Izveidot novadu reprezentējošus suvenīrus (finansējuma apjoms līdz 500,00 EUR)

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš – 21.04.2021.

paz2 02.03

Pielikums

Pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš

Varakļānu novada dome 25.02.2021. sēdē (protokols 2.2.) pieņēma lēmumu pārcelt 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu uz vēlāku laiku, nosakot, ka Varakļānu novadā nekustamā īpašuma nodoklis maksājams ne vēlāk kā 30. jūnijā, 31. augustā, 31. oktobrī un 15. decembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.

paz02.03

UZMANĪBU!

Kase

UZMANĪBU!

Majaslapa