iesniegums darījumam ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai)