Avīze ,,Varakļōnīts''

Varakļōnīts. Maijs, Nr. 5 (218), 2012

30.05.2012

Šajā numurā lasiet:

» Varakļānu novada domes lēmumi
» Par iedzīvotāju sapulcēm
» Mātes diena Stirnienē
» Piedalāmies Lielajā talkā
» Darbīgie cilvēki Varakļānos
» Pārdomas par paveikto Varakļānu kultūras namā
» Vakars par skolas godu Varakļānu vidusskolā
» ZZ čempionāts
» Personības Stirnienē
 
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Aprīlis, Nr. 4 (217), 2012

02.05.2012

Šajā numurā lasiet:

» Par siltumapgādi Varakļānu daudzdzīvokļu mājās
» Aprīļa jubilāre Janīna Piziča
» Stirnienes skola no pirmsākumiem līdz 1949. gadam
» Sacenšas novada „Cāļi”
» Sacenšas topošie dzimtenes sargi
» Par Klusās Piektdienas traģisko notikumu
» Erudītu konkurss
» Garīgo dziesmu tradīciju kopēja Veronika Veipa
» Novada domes lēmumi
 
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Marts, Nr. 3 (216), 2012

30.03.2012

Šajā numurā lasiet:

» „Varakļōnīts” – pilngadnieks
» Avīzītes pirmsākumi pirmās redaktores Genovefas Melnes skatījumā
» Tautas nobalsošanas rezultāti Varakļānu novadā
» Vija Eiduka par siltuma maksājumiem un citām nebūšanām
» Jauniešu projekts „Mana istaba – tava istaba”
» Sociālie un medicīnas pakalpojumi Varakļānu veselības aprūpes centrā
» Jaunumi Stirnienes Tautas namā
» Novada skolēnu skatuves runas konkurss
» Projektu nedēļa Murmastienes pamatskolā
» „Sidrablāses” svin jubileju
» Varakļānu vidusskolas skolēni par Ēnu dienām
» Veiksmīgs starts

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Februāris, Nr: 2 (215), 2012

07.03.2012

Šajā numurā lasiet:

» Svinam Varakļānu pilsētas 84. gadadienu
» Sociālo prasmju attīstīšana, brīvā laika pavadīšanas iespējas Alternatīvās aprūpes centrā
» Pasaules Pretvēža diena
» Varakļānu novada pašvaldības budžets
» Pensionāru klubam „Pīlādzītis” – 10
» Aizraujoši dabas mirkļi Varakļānu novada muzejā
» Apbalvo policistus
» Robertam Mūkam veltītais jaunrades konkurss
» Tradicionālā RETRO balle Varakļānu vidusskolā
» Bibliotēkas ziņas
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Janvāris, Nr: 1 (214), 2012

07.02.2012

Šajā numurā lasiet:

» Varakļānu novada deputāti vērtē padarīto
» Mēneša jubilārs – Valērija Solzemniece
» Dzīvokļu komunālā uzņēmuma informācija
» Iedzīvotāju viedokli izsaka Vija Eiduka
» Ziemassvētku laiks Stirnienē
» Tehniskās jaunrades diena Rēzeknē
» Skolēnu mācību uzņēmuma darbība
» Ārkārtas domes sēdē pieņem zināšanai Varakļānu „Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA Valdes locekļa Ilmāra Basankoviča sniegto atskaiti
» Jaunumi par projektiem
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Decembris, Nr: 11 (213), 2011

27.12.2011

Šajā numurā lasiet:

> Pārdomas uz gadu mijas sliekšņa

> Kas jādara, gaidot Ziemassvētkus

> Ārkārtas domes sēdē izskata SIA Varakļānu „DZKU” darbu

> Sociālo māju izveidošana Varakļānos

> Varakļānu vidusskolas skolēnu darbība decembrī

> Cilvēki, ar kuriem lepojamies

> Gada skolotāja 2011 – Rita Pelša

> Interesanti piedzīvojumi, aizraujošas arhitektūras pērles, noderīgs sadarbības turpinājums Turcijā

> Atskats uz padarīto un nākotnes ieceres „Latgaļu sātā”

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Novembris, Nr: 10 (212), 2011

13.12.2011

Šajā numurā lasiet:

> Domes deputāti izvirza gada izcilākos novada iedzīvotājus

> Lāčplēša dienas pasākumi: jaunsargi nodod svinīgo zvērestu, lāpu liesmās tiek godināti kritušie cīnītāji

> Problēmraksts – cik ilgi cilvēks var dzīvot bez ūdens?

> Murmastienes skolai 45

> Mācāmies taupīt enerģiju

> Lai skan Varakļānos! Dziedošie bērni

> Jaunieši rāda savu varēšanu Uzvara konkursā Sacenšas stāstnieki

> Lielie un mazie darbi jubilejas gadā novada muzejā

> Interesantu fakti par botāniķi Eduardu Lēmani Nekrologs Vladislavam Saleniekam

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Oktobris, Nr: 9 (211), 2011

13.12.2011

Šajā numurā lasiet:

> Kā Varakļānu novadā iedzīvotāji ir balsojuši 11. Saemas vēlēšanās

> Biedrība “Pieaugušo attīstības projekts” īstenojusi projektu “Baltais gulbis dodas debesīs”

> Teātra svētkos tiekas tuvāki un tālāki kaimiņi

> Uzdrīkstēties ir jauki

> Skolēnu un skolotāju aktivitātes Varakļānu vidusskolā

> Neaizmirstama mūzikas nedēļa Zalcburgā

> Baroka dienas un to vērtējums

> Stirnienes un Murmastienes skolas aktivitātes

> Viss par būvniecību, iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.