Avīze ,,Varakļōnīts''

Varakļōnīts Nr.3, 2019.gada aprīlis

07.05.2019

Varaklonits_04_2019 

Šajā numurā:

Varakļānu amatierteātra pirmizrāde “Deviņsievu spēks”

Aktivitātes novada skolās

Mūsu vēsture: senioru vokālais ansamblis “Sidrablāses”

Laikrakstu lasiet šeit: Varakļōnīts_04_2019

 

Varakļōnīts Nr.2, Marts, 2019

13.04.2019

Varaklani_03_2019

Šajā numurā:

Par Varakļānu novada 2019.gada budžetu

Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes

Atskats uz Murmastienes dramatiskā kolektīva vēsturi

Visu laikrakstu lasiet šeit: Varakļōnīts – marts, 2019

Varakļōnīts. MAIJS, Nr. 5, 2018

07.06.2018

Varaklani_05_2018

Par projektiem Varakļānu novadā

Mūsu vēsture fotogrāfijās – Varakļānu pagasts

Deju sadancis Varakļānos

Visu avīzi lasiet šeit:     Varaklonits Nr.5