03.12.2012

Šajā numurā lasiet:

» Darbs – visam pamats
» Labākā Latgalē
» Ekskursija
» Lai skan Varakļānos!
» Gita Palma
» Reģionālā konference „Esi informēts un ražo laukos”
» Loesje Varakļānos
» Varakļānos darbu sākusi zupas virtuve
» Kas grūti nāk, tas ilgi paliek
» Muzejam – 15
» Mums vienam otru nav aizmirst lemts…
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.