02.08.2012

Šī vasara mums ik uz soļa liek minēt – kādi būs laikapstākļi nākamajā dienā? Arī šī nedēļas nogale nebija izņēmums, jo saulīte mijās ar lietu pēc pilnīgi neparedzamas sistēmas.

Bet 20.jūlija pēcpusdienā pēc gara un nogurdinoša lietus gāziena visas dienas garumā pilnīgi negaidot uzspīdēja saule, un otrie Varakļānu novada svētki varēja sākties!

 

Piektdienas vakarā liliju dvesmas un krāšņu skaņu piesātināta gavilēja Stirnienes ērģeļnakts – koncertā piedalījās Iveta Pelše, Agnese Solozemniece, Raimonds Ubagovskis, Ieva Zepa (ērģeles), Jānis Pelše (ērģeles, harmonijs), Elīna Eiduka, Ieva Grēvele (flauta), Kristiāna Pelše (balss).

PATEICAMIES par liliju ziediem Gunāra Gabriša, Aivara Garkalna, Annas Erdmanes, Marijas Kolnejas, Teklas Kassalietes, Anetes Opules, Ingrīdas Slaidiņas, Ilgas Stabulnieces, Zentas Tropas, Marijas Vaļkas ģimenei. Par ziedu izkārtojumu un kompozīcijām paldies Marijai Pastarei un Ivetai Onufrijevai.

Sestdienas, 21.jūlija, rīts modās apmācies un sadudzis. Bet Varakļānu novada aktīvajiem iedzīvotājiem tas netraucēja doties uz Varakļānu vidusskolas sporta laukumu un septiņās aizraujošās disciplīnās parādīt savu varēšanu un arī veiksmi. Sportistu pozitīvisma deva bija tik pamatīga, ka izdzenāja mākoņus līdz pat pusdienlaikam. Paldies atraktīvajiem tiesnešiem: Santai Jokumai, Kasparam Eidukam, Danielam Garančam, Jurim Daleckim, Indrai Brokai, Ingusam Ivanovam, Ilmāra Racinam, Aleksejam Groznovam, Arnoldam Upītim, Ralfam Kokaram, Rihardam Melnim, Mairim Kančam, Kristeram Juškam, Inetai Upītei, Sigitai Upītei, Gunitai Upītei, Kintijai Kupčai!

Ap pusdienlaiku daba atkal gribēja rādīt savu pārspēku, un lietus gāza aumaļām. Bet pamazām estrādē jau pulcējās Varakļānu novada pašdarbnieki – Murmastienes kultūras centra deju kolektīvs „Brāzma” (vad.Sintija Veipa) un dramatiskās kopas aktieri Veronika Patmalniece un Kārlis Caune (vad.Rita Ivenkova), Stirnienes tautas nama dāmu ansamblis „Varavīksne” (vad.Agnese Solozemniece), Varakļānu kultūras nama senioru sieviešu ansamblis „Sidrablāses” (vad.Agnija Strūberga), senioru dāmu deju grupa „Vēlziedes” (vad.Valentīna Briška), vidējās paaudzes deju kolektīvs un senioru deju kolektīvs „Varavīksne” (vad.Marija Madžule), folkloras kopa (vad.Kristīne Strode), līnijdeju grupa „Četras debesspuses” (vad.Anita Sārne) – un viesi: Rīgas Latviešu biedrības vokālais ansamblis „Saskaņa”, Viļānu kultūras nama līnijdeju grupa „Cherry Lady” un Atašienes līnijdeju grupa „Kosmejas” (vad.Anita Sārne). Dalībnieku skanīgās balsis un spēcīgie deju soļi aizgaiņāja lietus mākoņus tālu prom, un Ingas Grudules sātīgā zupa sasildīja ikvienu nosalušo pašdarbnieku.

Pēc koncerta stafeti pārņēma grupa „Mākoņstūmēji”, un visu nakti Varakļānu novada debesis neviens lietus mākonis neiedomājās traucēt. Tomēr ballītes optimistisko noskaņojumu brīžiem aizēnoja fakts, ka daļa mūsu jauniešu un arī jau šķietami pieaugušu cilvēku kā vienīgo sevis prezentēšanas veidu pazīst tikai strīdu meklēšanu un dūru vicināšanu. Jāpiebilst arī tas, ka pasaulē viss notiek pēc sistēmas „dots devējam atdodas”, tātad – ja mums kādā mirklī ir vienaldzīga apkārtējā sabiedrība un apkārt notiekošais, nav jābrīnās par to, ka kādā mirklī arī mēs būsim vienaldzīgi apkārtējiem. Tomēr priecē fakts, ka mūsu novada iedzīvotāji pazīst atkritumu grozus, zina, kam tie domāti, un līdz ar to aiz sevis atstāj tīru vidi.

Svētdienas, 22.jūlija, rīts autausa dzīvespriecīgs un saulains, jo Varakļānu pils dārzā pie romantiskās princeses (Sigita Tropa), galantā prinča (Lauris Ikaunieks) un šarmantajām galma dāmām (Sanda Ozoliņa un Inga Vilkauša) pulcējās 28 Varakļānu novada karaļvalsts mazākie iemītnieki. Viņi klausījās Varakļānu novada cālīšu – Annas Mālnieces (pedagogs – Līva Kanča), Sofijas Brokas un Heilijas Elksnītes (pedagogs – Sintija Veipa) – dziesmās un no domes priekšsēdētājas Modras Vilkaušas rokām saņēma savu sudraba karotīti.

Svētdienas pēcpusdienā Varakļānu novada inteliģence pulcējās Varakļānu kultūras namā uz kamerizrādi „Kādas sievietes stāsts”. LNO solistes Ievas Paršas spēcīgā balss un JVLMA docētāja Alda Liepiņa izsmalcinātā klavierspēle aizveda ikvienu tālu prom no ikdienas steigas un deva iespēju gan izdzīvot mākslinieku piedāvāto stāstu, gan raisīt savas sajūtas dažādu komponistu radīto skaņdarbu pavadījumā. Pēc sajūtām pārbagātās kamerizrādes siltais vasaras lietus nāca kā atspirdzinātājs un jauna dzīvesspara vēstītājs.

Paldies ikvienam, kurš piedalījās svētku veidošanā! Paldies pašdarbniekiem, kolektīvu vadītājiem, kultūras iestāžu darbiniekiem – Rutai Laizānei, Ritai Ivenkovai, Ievai Zepai, Kristīnei Samušenkovai, Ingai Vilkaušai, Veronikai Patmalniecei, Jurim Klameram, Armīnam Apeinam, pašvaldības darbiniekiem – Mārim Justam, Vilnim Dzērvītim, Guntim Mālniekam, Jurģim, Mārtiņam un Aivaram Slūkām, atsaucīgajiem Varakļānu novada iedzīvotājiem – Jurim Kassalietim, Sindijai Erelei, Annai Strodei, Regīnai Bārbalai, Ingai Grudulei un visiem aktīvajiem cilvēkiem, kuri iesaistījās svētku veidošanā, un, protams, dabai, kura mūs tomēr saudzē! Kopā mums izdevās skaisti svētki!

Par atbalstu pasākumiem pateicamies: Stirnienes sv. Laurencija draudzei, Varakļānu novada pašvaldībai, Kultūras ministrijai, Vidzemes plānošanas reģionam, portālam kultura.lv, Latgales Radio, Vietējai Latgales avīzei, avīzei „Stars”, neatkarīgajam Varakļānu novada laikrakstam „Varakļōnīts”!

Vairāk attēlu šeit!.