12.09.2018

 Varakļānu pagastā – sestdien, 29. septembrī

15.00 Šķēļu kapos

16.00 Sila kapos

17.00 Stirnienes baznīcā garīgās mūzikas koncerts un sv. Mise par mirušajiem

18.30 Stirnienes kapos

Murmastienes pagastā – sestdien, 6.oktobrī

15.00 Lielstrodu kapos

16.00 Trizelnieku kapos

17.00 Vecumnieku kapos

19.00 Cauņu kapos

Varakļānu pilsētas kapsētā – sestdien, 13.oktobrī pl.17:00

Svece