Jaunumi

Dzejas dienas

Dzejas diena

LABDARĪBAS ZUPAS VIRTUVE

Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību no 2012.gada nodrošina labdarības Zupas virtuves darbību Varakļānos.

No 2016.gada ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniedz atbalstu trūcīgām, krīzes situācijā nonākušām un maznodrošinātām personām.

Biedrība un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) 2021. gada 15. martā parakstīja līgumu par atbalstāmo darbību īstenošanu  laikā no 01.04.2021. līdz 31.03.2024.

No 1.septembra 2023. gada biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” turpina sniegt atbalstu Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros.

ESF+ programmas papildpasākumi . Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” rīko papildpsākumus trūcīgām, maznodrošinātam un krīzes situācija nonākušam personām. Papildpasākumi mazina personu sociālo atstumtību, sniedz ieguldījumu nabadzības izskaušanā, kā arī veicina šo personu patstāvību savu sociālo problēmu vai krīzes situācijas rezultātā radušos problēmu risināšanā ilgtermiņā. Informācija par tēmam un datumiem pa telefonu.

Tālrunis uzziņām 28681514 Jeļena         

Labdarības Zupas virtuve darbojas: pirmdienās, trešdienās, piektdienās

no plkst. 12.00 līdz 13.00.

Varakļāni, Pils iela 25A.

zupas 2023

Dienas nometne Ukrainas un Latvijas bērniem ir noslēgusies

Varakļānu novada pašvaldība, sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru no 04.07.2023. līdz 17.07.2023. rīkoja projektu konkursu vasaras dienas nometnes organizēšanai, nodrošinot atbalstu no Ukrainas kara bēgušo un Latvijā ieceļojošo bērnu / jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Lasīt tālāk: Dienas nometne Ukrainas un Latvijas bērniem ir noslēgusies

Joga

Jogas fails

25. augustā

Sloskāna svētku tiešraides links 26. augustam

16.16.46

ESF+ programmas

MAZNODROŠINĀTĀ IZZIŅAS, AR KURĀM IR TIESĪBAS SAŅEMT PROGRAMMU ATBALSTU

Pašvaldību sociālie dienesti ir aicināti izsniegtajās izziņās maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro), kurām spēkā stāšanās sākuma datums ir š.g. 1. jūnijs, veikt norādi/ atzīmi "Mājsaimniecība atbilst ESF+ Programmas atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 21.06.2022. Ministru kabineta noteikumu Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gadam īstenošanas noteikumi" 4.1.3. apakšpunktu".

Līdz šim izsniegtajās izziņās maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro) bija norāde/ atzīme uz 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 727.

Neatkarīgi uz kādu Ministru kabineta noteikumu numuru ir norāde maznodrošinātā izziņā - tā norāda uz tiesībām saņemt atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas noslēgumā vai ESF+ programmu uzsākot.

ESF+ paku izdales nosacījumi tabulā

Ceļš līdz ES atbalsta pakām

Novadītas pēdējās integrējošās nometnes bērniem ar invaliditāti

Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros šovasar notika noslēdzošās integrējošās nometnes ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem. Kopš projekta uzsākšanas 2016. gadā organizētas pavisam 15 nometnes, veltot šim mērķim vairāk nekā 141 tūkstoti eiro.

Šogad aizvadītās vasaras nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem kopā ar ģimenēm Skangaļu muižā un vēlāk tūrisma un atpūtas centrā “Ezernieki” pulcēja 77 dalībniekus. Projektā “Vidzeme iekļauj” rasta iespēja tajās iesaistīt arī bērnus no Valsts sociālās aprūpes centriem, sekmējot to, ka arī bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, var pavadīt laiku ģimeniskā vidē, iegūt jaunus draugus, piedalīties interesantās un noderīgās aktivitātēs.

Lasīt tālāk: Novadītas pēdējās integrējošās nometnes bērniem ar invaliditāti