Lauku atbalsta dienesta klientu ievērībai!

29.01.2016

Sākot ar 2016. gadu ir paredzēts, ka platībmaksājumu pieteikumus būs iespējams iesniegt vienīgi izmantojot EPS sistēmu! Pieteikšanās papīra formātā vairs nebūs pieejama.

Lai kļūtu par EPS lietotāju, ir jānoslēdz līgums “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”. Informāciju par pieteikšanos sistēmai, tās lietošanu, kā arī par pieejamajiem e-pakalpojumiem var iegūt:

  • Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.
  • Izmantojot LAD klientu apkalpošanas centrus  LAD reģionālajās pārvaldēs vai to nodaļās
  • vai pie Varakļānu  novada LAK Janīnas Grudules, iepriekš sazinoties,  mob. 26543747.

Stirnienes ērģeļu nakts

23.07.2015

Ergelunakts 2015 1
Ergelunakts 2015 10
Ergelunakts 2015 11
Ergelunakts 2015 12
Ergelunakts 2015 2
Ergelunakts 2015 3
Ergelunakts 2015 4
Ergelunakts 2015 5
Ergelunakts 2015 6
Ergelunakts 2015 7
Ergelunakts 2015 8
Ergelunakts 2015 9

Žūrija apciemo projektu „Sabiedrība ar dvēseli” īstenotājus.

16.10.2014

logoJau trešo gadu Cesvaines, Lubānas un Varakļānu iedzīvotājiem sadarbībā ar Karalisko Nīderlandes Viršu biedrību (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij; KNHM) tika dota iespēja iesniegt projektus konkursam „Sabiedrība ar dvēseli”. Konkursa būtība bija akcentēt sev un līdzcilvēkiem aktuālu tēmu un parādīt, kā to varētu īstenot ar projektā paredzētajiem līdzekļiem, klāt pieliekot savu līdzfinasējuma daļu. Kopumā tika iesniegti 5 projekti (2 no Cesvaines un 3 no Varakļānu novada), un visi arī tika apstiprināti un realizēti. Šogad salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem aktivitāti neizrādīja Lubānas iedzīvotāji. Projektu iesniedzēji visu vasaru čakli strādāja, lai īstenotu savas idejas. Tuvojoties rudenim, žūrija devās vizītē pie projektu īstenotājiem, lai novērtētu paveikto.

Lasīt tālāk: Žūrija apciemo projektu „Sabiedrība ar dvēseli” īstenotājus.

15.10.2014

pep EAPN
EAPN Latvia IMG 0025 2 EAPN Latvia IMG 0044 1

Š.g. 22.-24. septembrī Briselē uz ikgadējo sanāksmi no Eiropas Savienības pulcējās cilvēki, kuri pieredzējuši nabadzību. Sanāksmi organizēja Eiropas Pretnabadzības tīkls (EAPN), un Latviju tajā pārstāvēja Elīna Ālere – Fogele un Viesturs Fogels no Rīgas, Valda Stadgale no Rucavas un Modra Vilkauša no Varakļāniem.

Lasīt tālāk: 15.10.2014

Paziņojums

28.08.2014

Varakļānu novada pašvaldība paziņo, ka Varakļānu pagasta Stirnienes feldšerpunkts ir pārcelts uz jaunām telpām ar vides pieejamību.

Feldšerpunkta adrese „Stirnienes muiža 3”-2 , Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4838,  t. 64829401.

 Stirnienes feldšerpunkts reģistrēts LR Veselības inspekcijā ārstniecības iestāžu reģistrā  un tās kods ir  7018-00007, par ko 27.08.2014.  ir izdota izziņa Nr.30178 .

 Feldšerpunkta darba laiks

 DIENA PIEŅEMŠANA MĀJAS VIZĪTESUN  PROF. DARBS
PIRMDIENA 10ºº – 12ºº 12ºº – 15ºº
OTRDIENA 10ºº – 12ºº 12ºº – 15ºº
TREŠDIENA 10ºº – 12ºº 12ºº – 15ºº
CETURTDIENA BRĪVDIENA
PIEKTDIENA 9 ³º  – 12 ºº   12ºº – 14³º

„Bērni bērniem”

11.06.2014

Varakļānu novada bērni  pulcējās  vidusskolas pagalmā  , lai ieskandinātu novada svētkus ar pasākumu „Bērni bērniem”, kas   bija veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai. Visi kopā dziedājām, dejojām, spēlējām teātri .Nelielā koncertiņa noslēgumā katrs sameklēja draugus  , izveidoja  lielu, vienotu, draudzības apli un tad …..! TRĪS-ČETRI ! Mēs ielecām vasarā.. un tad sākās  jautrās atrakcijas.

Katrā atrakcijā bērni saņēma konfekti .Par to liels paldies pasākuma atbalstītājiem:

SIA”JILLS”, SIA „Kamil Plus”, serviskomercfirmai ”Kvarcs”, SIA Antaris ”Saules veikalam,” SIA”Aļņi”, z/s”Gabriši”, mērniecības firmai ”Ametrs”, Jāzepam Mičulim.

Aina Kazāka

Vides nometne „ Ejam mežā”

11.06.2014

vides_fonds Varakļānu vidusskolas radošā komanda organizēja izzinoši pētniecisko dabas un atpūtas nometni „Ejam mežā”. Nometnes koncepcija – nonākot dabā, vēro,sajūti, pēti un domā, pirms dari. Nometnē piedalījās 30 skolēni no divām pašvaldībām –Viļānu un Varakļānu, kopumā no 4 skolām.

Pirmajā dienā apmeklējām Rāznas DIC, kur projekta vadītāja Regīna Indriķe vadīja nodarbības par parkā sastopamajiem biotopiem Rāznas NP. Izstaigājām Sajūtu taku un uzkāpām Mākoņkalnā. Tad devāmies ierīkot nometni pie Tīrumnieku ezera. Oskars Kančs iepazīstināja ar nometnes noteikumiem. Kad uzcēlām 13 teltis, izvēlējāmies telšu nosaukumus, veidojām labo darbu krātuvīti, taisījām savu Veiksmes pogu, pie kuras katru vakaru varēja pievienot Zelta čiekuru par aktivitātēm dienas gaitās. Pēc tam izveidojām nometnes karogu ar logo. Vakarā pie ugunskura ēdām zupu, nodevām nometnieka zvērestu, to apliecinot ar sejas zīmējumiem no „svētā katla” sodrējiem.Tad par godu nometnes atklāšanai atskanēja balonu salūts un priecīgas urravas. Mūs iepriecināja skolotāju skečs „Tīrumnieku ezera purva vecis”.

Lasīt tālāk: Vides nometne „ Ejam mežā”

Varakļānu novada vokālie ansambļi sadziedas Stirnienē

17.03.2014

Pelēkajā 15.marta pēcpusdienā Stirnienes tautas namu piepildīja pavisam pavasarīgas gaviles.Tur noritēja Varakļānu novada vokālo ansambļu sadziedāšanās, kurā piedalījās Stirnienes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Varavīksne” (vadītāja Agnese Solozemniece), Varakļānu kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Sidrablāses” (vadītāja Agnija Strūberga) un Murmastienes kultūras centra jauktais vokālais ansamblis „Taktika” (vadītāja Teresija Pelša).
Vokālo ansambļu sniegumu vērtēja arī žūrijas komisija – Latvijas Vokālo ansambļu asociācijas valdes locekle, vokālo ansambļu vadītāja Gita Vanaga un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pasniedzēja, vokālā pedagoģe Danuta Kārkliniece. Visi ansambļi parādīja ļoti labu dziedājumu un saņēma I pakāpes diplomus!
Apsveicam!

Par elektronisko pieteikšanos studijām portālā www.latvija.lv

22.06.2018

Jau astoto gadu portālā latvija.lv ir iespējams elektroniski pieteikties studijām pamatstudiju programmās 12 Latvijas augstskolās (skatīt https://www.latvija.lv/studijas).

E-pakalpojums “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās” (kā arī “Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās”) ir izmantojams tikai periodā, kad notiek pieteikšanās augstskolai. E-pakalpojumus pārrauga Rīgas Tehniskās universitātes vienotais uzņemšanas punkts, kā arī citu augstskolu uzņemšanas punkti.

E-pakalpojumi uzsāks darbību, sākot ar š.g. 25. jūniju.

Lasīt tālāk: Par elektronisko pieteikšanos studijām portālā www.latvija.lv

Latvijas Tautas Saimes grāmata Varakļānos

14.06.2018

Sagaidot Latvijas Valsts 100 gadu jubileju, valdība aicinājusi katru iedzīvotāju būt aktīviem, iesaistīties pasākumos, atrast ideju, kā atzīmēt šo svarīgo pasākumu.

Biedrība RASA ( Rīgas Aktīvo senioru Alianse), atsaucoties aicinājumam, ir piedāvājusi veidot īpašu Latvijas Tautas Saimes grāmatutā aktivizējot senioru sabiedrību un katru līdzcilvēku Latvijā un ārvalstu diasporā – uzrakstot veltījumu, vēlējumu, novēlējumu, pārdomas, apsveikumus, attīstības ideju Latvijas valstij jubilejā. Par cerībām, sapņiem valsts nākotnē skatoties un atzīstoties mīlestībā Latvijai. Ar domu par Latviju un Latvijas cilvēkiem tapa Latvijas Valsts Simtgadei veltītā Rīgas aktīvo senioru alianses iniciatīva – rakstīsim savas Tautas Saimes grāmatu.

Ieceres īstenotājs un grāmatas rakstnieks var būt ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Līdz 6. jūlijam ikviens Varakļānu novada iedzīvotājs aicināts ierakstīt savu vēlējumu TAUTAS SAIMES GRĀMATĀ.

Grāmata atrodas Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, 216.kab. , tuvāka informācija 27790015 (Aija).

20180611 155249