Jaunumi

BAZNĪCU NAKTS

LELB VARAKĻĀNU LUTERĀŅU BAZNĪCĀ

· DIEVNAMS ATVĒRTS INTERESENTIEM UN CEĻOTĀJIEM

· ZVANĪSIM BAZNĪCAS ZVANU LŪGŠANU STUNDĀS 12.00,18.OO, 22.00

· PL.21.OO VAKARA SVĒTBRĪDIS, PIEVIENOSIMIES LATVIJAS ,,TĒVS MŪSU,, LŪGŠANĀ

large 221 0c63932439

VARAKĻĀNU NOVADA SVĒTKI

Aicinām pieteikties sabiedriskās ēdināšanas sniedzējus un citus tirgotājus

“VARAKĻĀNU NOVADA SVĒTKIEM 2023”

Tirdzniecības laiks:

Varakļānu pilsētas estrādē no 27.05.2023 plkst.21:00-līdz 28.05.2023 plkst.4:00

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023.gada 24.maijam plkst. 15:00.

Nolikums

Izlaidums

izlaidums afisa

Izaicinājums “Km skaita pavasarī – VARAKĻĀNU NOVADS” noslēdzies

a5b5eaab 74dd 4e92 8ba6 64a4304348cd

Starpnovadu sacensības “Km skaita pavasarī” noslēgušās.

Mārupes novada pašvaldībai metot izaicinājumu Latvijas pašvaldībām, laikā no 20. aprīļa līdz 10. maijam 17 pašvaldības cītīgi krāja zaļos kilometrus, lai noskaidrotu pārvietošanās ziņā zaļāko Latvijas novadu.

Kopumā dalībnieki kājām vai ar velosipēdu 21 dienas laikā pieveikuši 344 613 kilometrus. Varakļānu novadā pieveikti 4 661 kilometri.

Paldies visiem, kas piedalījās! Varakļānu novadam visvairāk kilometrus uzkrāja Māris Luberts - 1179.15

Iedzīvitāju tikašanās "LEADER 2023.-2027."

8.06.2023 Iedzivotaju tiksanas

Madonas novada fonds aicina iedzīvotājus uz tikšanos “LEADER 2023.-2027. Skats uz stratēģiju”.

Tikšanās notiks:

8.jūnijā plkst.17.30.

Madonā, Saieta laukumā 2A,

Madonas biznesa attīstības centra trešā stāva zālē

8.jūnija tikšanās laikā Madonas novada fonds (MNF) iedzīvotājus iepazīstinās ar:

vietējās attīstības stratēģijas mērķiem;

mērķu ietvaros plānoto rīcības plānu – tēmām, kurās tiks sludinātas LEADER projektu kārtas;

projektu auditoriju un LEADER projektu veidiem;

stratēģijas ietvaros plānotajiem sadarbības projektiem.

LEADER finansējuma mērķauditorija ir:

uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 150 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā,

fiziskas personas, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību vai jaundibināti uzņēmumi,

biedrības,

pašvaldības.

Otrajā tikšanās daļā MNF sniegs atbildes uz jautājumiem un uzklausīs ierosinājumus.

Tikšanās ilgums līdz 3 stundām.

Madonas novada fonds ir vietējā rīcības grupa, kas no 2023. līdz 2027. gadam Madonas un Varakļānu novadā īstenos projektu – vietējās attīstības stratēģiju. Stratēģijas īstenošanai piešķirtais atbalsta apmērs ir 1 906 330.92 EUR, ar nosacījumu, ka stratēģijas finanšu plānā vismaz 50% no atbalsta apmēra ir paredzēti, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību. Stratēģija sagatavota atbilstoši 2022. un 2023. gada iedzīvotāju darba grupās izteiktajiem priekšlikumiem un atbilst KLP stratēģiskā plāna intervences mērķiem:

  1. stimulēt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, jaunu produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darba vietu radīšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, tostarp digitālus risinājumus, veicināt produktīvāk un ilgtspējīgi izmantot vietējos resursus, kā arī celt darbinieku kvalifikāciju un sekmēt sociālam atstumtības riskam pakļauto personu iesaisti darba tirgū;
  2. veicināt sabiedrības iesaisti vietējā dabas, fiziskās, sociālās un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas, tā palielinot iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Vietējās attīstības stratēģiju apstiprina MNF padome. Stratēģija jāiesniedz līdz 2023.gada 14.jūlijam. To vērtē sniedz Zemkopības ministrijas izveidota stratēģiju atlases komiteja.

Jauniešu brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais var būt ikviens. Nepieciešama tikai motivācija, līdzjūtība un vēlme strādāt un mācīties no citiem. Ir daudzi iemesli, kādēļ cilvēki izlemj darīt brīvprātīgo darbu. Parasti viņi vēlas dot citiem ko labu un panākt izmaiņas viņu dzīvē. Neatkarīgi no tā, kad nolemsi kļūt par brīvprātīgo un ko tieši nolemsi darīt, tas tev dos neskaitāmus ieguvumus. Darīdams brīvprātīgu darbu, palīdzēsi atsevišķiem cilvēkiem, sabiedrībai un videi. Jauniešiem būs iespēja satikt jaunus cilvēkus un vienlaikus padziļināt izpratni par sabiedrību.

2017.gada 27.oktobrī Varakļānu novada dome apstiprināja jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīnijas, kas nosaka kārtību, kādā veicams brīvprātīgais darbs Varakļānu novadā. Jaunietis vecumā no 13-25 gadiem brīvprātīgo darbu var veikt valsts vai pašvaldības iestādē, biedrībā vai nodibinājumā.

Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs un tas  ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot peļņas gūšanas nolūkā. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās jomās, piem., sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c.  Brīvprātīgo darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.
Lai uzsāktu brīvprātīgo darbu jaunietim ir jānoslēdz rakstiska vienošanās ar pašvaldību un jāizņem brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņa „Brīvprātīgais Varakļānu novadā” pie attīstības nodaļas vadītājas Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos.
Sakrājot noteiktu stundu skaitu, jaunietis saņems apliecinājumu, kas apstiprinās iegūtās prasmes, iemaņas un darba pieredzi. Šis apliecinājums varēs kalpot kā pirmās darba pieredzes apliecinājums, ko varēs pievienot arī savam CV.

Papildus informāciju var saņemt Varakļānu novada pašvaldībā pa tel.64860840, 27790015 vai personīgi Rīgas  ielā 13, Varakļānos.