Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki.  Draudzes lielākie svētki.
12.08. Atlaidu sākums,  sv. Mise plkst. 18:00, vesperes
13.-15.augusts, sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00
Pēc pirmās sv. Mises Vissv. Sakramenta adorācija
15.augustā Pēc otrās sv. Mises Euharistiskā procesija.

16.08. kapu pieminekļu svētīšana Varakļānu kapos
plkst. 15:00-16:00
 
17.08. Kapusvētki Varakļānu kapos
13.00 Sv. Mise Varakļānu baznīca
15.00 Aizlūgums par mirušo dvēselēm kapos

Augusta svētdienās sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00

Darba dienu svētā Mise - no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot  kapusvētku dienu un 40.stundu atlaidu dienas) plkst. 18:00, sestdienās plkst. 8:00.