Apstiprināta Reorganizācijas plāna konstatējošā daļa

Varakļānu novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr.761 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas””, Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” un Rēzeknes novada, Varakļānu novada un Viļānu novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2021. gada 6. janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) “Par reorganizācijas plāna konstatējošās daļas izstrādi”, 2021. gada 25. februārī tika pieņemts Varakļānu novada domes lēmums par Reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu.

25.02.21.domes sedes lemums

Reorganizācijas plana pielikumi

Putnu gripa

PutnuGripa A4 buklets

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biznesa ideju konkursam

Varakļānu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu pakalpojumu vai produktu ražošanai un pieteikties konkursam “Radies Varakļānos 2021”.

Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai ir 8000.00 EUR.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – 21.04.2021.

paz3 02.03

Pieteikums

Nolikums_Radies_Varaklanos

Ligums

Par konkursu pašvaldības finansējuma piešķiršanai lauku tūrisma atbalstam

Varakļānu novada pašvaldība aicina radošus un uzņēmīgus cilvēkus piedalīties konkursā finansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai.

Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:

  1. Radīt tūrisma apskates vietas novadā (finansējuma apjoms līdz 2000,00 EUR);
  2. Izveidot novadu reprezentējošus suvenīrus (finansējuma apjoms līdz 500,00 EUR)

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš – 21.04.2021.

paz2 02.03

Pielikums

Pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš

Varakļānu novada dome 25.02.2021. sēdē (protokols 2.2.) pieņēma lēmumu pārcelt 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu uz vēlāku laiku, nosakot, ka Varakļānu novadā nekustamā īpašuma nodoklis maksājams ne vēlāk kā 30. jūnijā, 31. augustā, 31. oktobrī un 15. decembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.

paz02.03

UZMANĪBU!

Kase

UZMANĪBU!

Majaslapa

Informācija

Ārkārtas situācijas apstākļos

vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai

no 15.02.2021.g.

uz nenoteiktu laiku

Murmastienes bibliotēkā

pakalpojumu sniegšana klātienē nenotiek.

Tiek nodrošināta

bezkontakta grāmatu izsniegšana.

Sakaru uzturēšanai izmantot durvju zvanu

un telefonus: 64825343  vai    26167907

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Izsole

Varakļānu novada pašvaldība 2021.gada 17.martā plkst.11:00 rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Latgales ielā 2, Varakļānos, Varakļānu novadā, kadastra numurs 7017 001 0121, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0121 – 1799 m2 platībā , dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0121-001 – 42.8 m2 un vienas saimniecības ēkas 43.2 m2 platībā.

Izsoles sākumcena - 4000,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 15. marta plkst. 17:00 Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļāni. Reģistrācijas maksa 5,00 EUR, nodrošinājuma nauda 400,00 EUR jāiemaksā norēķinu kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS SWEDBANK, kods TRELLV22 vai pašvaldības kasē.

Papildu informācija par izsoli pieejama pa tālr. 64860840, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un interneta vietnē www.varaklani.lv.

Pielikums